Mesleki Eğitim Bilgileri

– 2000-2004 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Uzmanlık Eğitimi
– 1993-1999 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Mesleki Deneyimler

– 2020-Halen Özel Genesis Hospital
– 2019-2020 Batı Hastanesi,
– 2011-2016 Doçent Doktor Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi,
– 2009-2011 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Yrd. Doçent,
– 2008-2009 Balıkesir Askeri Hastanesi,
– 2005-2008 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Yrd. Doçent,
– 2004-2005 Tüm Sağ Sağlık Merkezi Uzman Doktor

Mesleki Üyelikler

– Türk Tabipler Birliği (TTB)

Katıldığı Mesleki Eğitimler Kurslar ve Konferanslar

– Göğüs Hastalıklarında Aciller Kursu
– Solunum Fonksiyon Testleri Kursu
– Toraksin Radyolojik Görüntülenmesinde
Tomografi ve MR
– “How the write on article” Kursu
– Polisomnografi (PSG) ve Obstrüktif Uyku Apne
Sendromu Kursu (OSAS)
– Tüberkülozda Tanı ve Tedavi Sorunlarına
Güncel Yaklaşım Kursu
– Solunum Fonksiyon Testleri Kime? Niçin? Kursu
– Pnömoni ve Mezotelyoma Tanı ve Tedavisi
Sempozyumları
– Çok Sayıda Ulusal Kongre ve Sempozyum

Check-Up BAŞVURU

BAŞVURU FORMUNUZ TARAFIMIZA ULAŞTIĞINDA ÖZEL SİGORTA BİRİMİMİZ TARAFINDAN GERİ DÖNÜŞ SAĞLANILACAKTIR