Mesleki Eğitim Bilgileri

–  2007-2013 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mesleki Deneyimler

– 2018 – Halen Özel Genesis Hospital
– 2015 – 2018 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi Kliniği
– 2014 – 2015 Şırnak Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimi
– 2013 – 2014 Şırnak Devlet Hastanesi Ketem Sorumlu Hekimi

Mesleki Üyelikler

– Türk Tabipleri Birliği
– Türk Toraks Derneği
– Türk Göğüs Cerrahi Derneği
– Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
– Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği
– Türk Akciğer Kanseri Derneği

Katıldığı Mesleki Eğitimler Kurslar ve Konferanslar

– 2016 Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 
– 2016 Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kogresi 
– 2016 Tusad Solunum Kongresi 
– 2017 7. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi 
– 2017 Çocuk Göğüs Hastalıkları 2. Kongresi 
– 2017 Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 
– 2018 Türk Toraks Derneği Yoğun Bakım Kursu 

Check-Up BAŞVURU

BAŞVURU FORMUNUZ TARAFIMIZA ULAŞTIĞINDA ÖZEL SİGORTA BİRİMİMİZ TARAFINDAN GERİ DÖNÜŞ SAĞLANILACAKTIR