HASTA VE YAKINLARININ SORUMLULUKLARI

  1. Bilgi Verme

Hastalarımız, tıbbi hizmet vermekle görevli tabip ve hemşirelere sağlık durumuyla ilgili tam ve doğru bilgi vermelidir.

  1. Önerilere Uyma

Hastalarımız, tedavilerinden sorumlu tabipler tarafından önerilen tedavi planına uymakla ve tabiplerin talimatları doğrultusunda ilgili sağlık personelinin bakım planının yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.

  1. Planlanan Tedavi Reddetme

Tedavi ret edilmek istendiğinde gerekçe tabibe yazılı belirtilmelidir. Hasta yakını hastanın şuuru açık olduğu sürece bu hakkı kullanamaz

  1. Sağlık Kuruluşu Kurallarına Uyma

Hastalarımız, sağlık kuruluşumuzun kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.

  1. Saygı Gösterme Hastalarımız; sağlık kuruluşu içerisinde bulunan hasta ve yakınlarını tehlikeye sokan gürültü, ziyaretçi, duman gibi rahatsızlık verici durumlarda hastanenin alacağı tedbir ve kurallara uygun davranmakla sorumludur.
  2. Enfeksiyon Kontrol

Hastalarımız ve yakınları enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmakla sorumludur.

  1. Ödeme Sorumluluğu

Hastalarımız, tetkik ve tedavi giderlerini ödemek ile sorumludur. Demirbaş ve sarf malzemelerine kasıtlı olarak zarar veren hastalarımızın ve yakınlarının bunu ödeme sorumluluğu vardır.

  1. Hasta Ziyaretçisi

Hastalarımızın aynı anda mümkün olduğunca az ziyaretçi kabul etmesi, ziyaretçilerin yiyecek-içecek getirmemesi, başka hastalara ait eşyaları kullanmaması, hastane ziyaret saatlerine uyma sorumluluğu vardır.

 

Hasta ziyaretçilerinin kabul edilmesi, hastanemizde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ve hastaların huzur ve sükûnlarını bozacak fiil ve tutumlara sebebiyet vermeyecek şekilde gerçekleştirilmelidir. Hastanızın sağlığı açısından bu konuda bize yardımcı olmanızı ve hastanemizin ziyaret politikası çerçevesinde belirlenen usul ve esasları hakkında sağlık çalışanlarımızdan bilgi almadan hasta ziyareti gerçekleştirmemeniz gerektiğini önemle belirtmek isteriz.

Check-Up BAŞVURU

BAŞVURU FORMUNUZ TARAFIMIZA ULAŞTIĞINDA ÖZEL SİGORTA BİRİMİMİZ TARAFINDAN GERİ DÖNÜŞ SAĞLANILACAKTIR