Mesleki Eğitim Bilgileri

– 2004-2009 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma
Hastanesi  Uzmanlık Eğitimi
– 1994-2001 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mesleki Deneyimler

– 2020-Halen Özel Genesis Hospital
– 2016-2020 Memorial Dicle Hastanesi
– 2011-2016 Özel Genesis Hospital
– 2010-2011 Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma HastanesiMesleki Üyelikler

– Türk Tabipler Birliği (TBB)
– Türk Anestezi ve Reamimasyon Derneği (TARD)
– Rejyonel Anestezi Derneği

Katıldığı Mesleki Eğitimler Kurslar ve Konferanslar

– 2005 TARD Kongresi
– 2009 TARD Kongresi
– 2011 TARD Kongresi
– 2009 Yoğun Bakım Kongresi
– 2014 Yoğun Bakım Kongresi
– 2016 Rejyonel Anestezi Kongresi
– 2018 USG Eşliğinde Periferik Sinir Blok Kursu
– 2018 Mekanik Ventilasyon Kursu

Check-Up BAŞVURU

BAŞVURU FORMUNUZ TARAFIMIZA ULAŞTIĞINDA ÖZEL SİGORTA BİRİMİMİZ TARAFINDAN GERİ DÖNÜŞ SAĞLANILACAKTIR