Mesleki Eğitim Bilgileri

2005-2010 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi  Anesteziyoloji ve Reanimasyon kliniği 
– 1990-1998 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Mesleki Deneyimler

-2016 Halen Özel Genesis Hastanesi -2010-2016 Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Mesleki Üyelikler

-Türk Tabipler Birliği (TBB)
-Türk Anestezi ve Reamimasyon Derneği

Katıldığı Mesleki Eğitimler Kurslar ve Konferanslar

-Avrupa Resüsitasyon Konseyi Sertifikası
-2008 AntalyaTürk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi
-2010 AntalyaTürk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi
-2012 KKTC Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi
-2015 Antalya Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi
-Postoperatif Analjezi Sertifikası
-Yoğun Bakım Mekanik Vetilasyon Kursu
-Kanın Uygun Klinik Kullanımı Sertifikası

Mesleki Eğitim Bilgileri

-2012-2016 Hasan Kalyoncu Üniversitesi 

Check-Up BAŞVURU

BAŞVURU FORMUNUZ TARAFIMIZA ULAŞTIĞINDA ÖZEL SİGORTA BİRİMİMİZ TARAFINDAN GERİ DÖNÜŞ SAĞLANILACAKTIR