Mesleki Eğitim Bilgileri

– 1994-1999 İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzmanlık Eğitimi
– 1980-1987 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mesleki Deneyimler

– 2016- Halen Özel Genesis Hospital
– 2015 – 2016 özel Fizyo Metropolitan FTR Dal Mrk
– 2013 – 2015 Özel Veni Vidi Hastanesi
– 2010 – 2013 özel Universal Diyarbakır Hastanesi
– 2007 – 2009 Fizyon Özel FTR Merkezi

– 1999 – 2007 Diyarbakır Devlet Hastanesi

– 1992 – 1994 Diyarbakır Doğum Hastanesi 

– 1989 – 1992 Diyarbakır Şehitlik Ocağı

– 1987 – 1989 Yozgat Akdağ Madeni Sağlık Ocağı

Mesleki Üyelikler

– Türk Tabipler Odası (TTB), FTR Derneği
– Türkiye Osteoporoz Demeği
– Türkiye FTR Demeği
– TSE Kuruluş İçi Kalite Tetkikleri Yeterlilik Belgesi
– TSE KYS Temel Eğitim Yeterlilik Belgesi

Katıldığı Mesleki Eğitimler Kurslar ve Konferanslar

– Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Ağrı Sempozyumu
– Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Demeği Yeterlilik Kurulu, Yeterlilik Belgesi
– Türkiye Osteoporoz Demeği, Başarı Belgesi
– Türk Tabipler Birliği iş Hekimliği Sertifikasyonu
– Türkiye FTR Demeği Kinezyolojik Bantlama Kursu
– i.Ü. FTR Anabilim Dalı, Romatizmal Ağrıda Güncel o Tedavi Yaklaşımlan Sempozyumu
– Türkiye Osteoporoz Demeği, Osteoporoz Tanı ve
Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
– XVI. – XVII. Ulusal FTR Kongresi
– 19, 20 22 Ulusal FTR Kongresi
– Ege Üniversitesi, IV. & VI Ege Romatoloji Günleri Osteoporoz ve Sistemlik Lupus Eritematoz Toplantısı
– 1998 – 200 Osteoporoz konseyi, MSE Programı Osteoporoz Eğitimi
– 5th Mediterranean Congress pf Phsical & Rehabilitation Medicine
– Türkite Pbezite Araştırma Derneği 2.Ulusal Obezite Kongresi
– 6. Uluslararası ve Türk – Alman Romatoloji ve Reh. Günleri
– 12. Avrupa FTR Kongresi
– Indiana University, Biomeks Pha. Diz Osteoartritinde Yeni Yaklaşımlar.
– Hacettepe Üniversitesi, 2002 Geriatri Sempozyumu
– TTB, Olağandışı Koşullarda Hekimlik Kursu
– Diyarbakır Tabipler Odası, 2009 -0 Rojen Tendûrisyên Mesopotamya
– 2.Uluslararası Temel, Tamamlayıcı ve Destek Tedaviler Sempozyumu
– T.C. Sağlık Bakanlığı, Klinik Dansitometri Sertifikası

Check-Up BAŞVURU

BAŞVURU FORMUNUZ TARAFIMIZA ULAŞTIĞINDA ÖZEL SİGORTA BİRİMİMİZ TARAFINDAN GERİ DÖNÜŞ SAĞLANILACAKTIR