Gastroenteroloji birimimizde; mide, yemek borusu, ince bağırsak, kalın bağırsak, pankreas, safra kesesi ve karaciğer hastalıklarının tanı ve tedavisi, gastroenteroloji Profumuz tarafından modern tıbbın tüm olanakları kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Sindirim sistemi ve karaciğer hastalıklarının tümünü kapsayan tedavi protokollerimizde; geliştirilmiş biyokimyasal tetkikler, radyolojik tetkikler (çeşitli filmler, ultrasonografi, tomografi ve MR gibi) teşhis yöntemlerinden faydalanılmaktadır. 

Gastroenteroloji Birimimizde Tedavisi Yapılan Hastalıklar ve Verilen Hizmetler; – Mide, barsak hastalıklarının tanı ve tedavisi
– Pankreas hastalıklarının tanı ve tedavisi
– Karaciğer hastalıklarının tanı ve tedavisi
– Hepatit, siroz tanı ve tedavisi
– Safra kesesi ve safra yolu hastalıklarının tanı ve tedavisi
– Reflü hastalığının tanı ve tedavisi
– Yemek borusu hastalıklarının tanı ve tedavisi
– Mide ülseri, gastrit tanı ve tedavisi
– Özefagus, mide ve rektumdaki yabancı cisimlerin çıkarılması
– Karaciğer hastalıkları için karaciğer biyopsisi
– Ülseratif kolit ve crohn hastalığı ve benzeri iltihabi barsak hastalıklarının tanı ve tedavisi
– Özefagus varis kanamaları, mide, kalın barsak kaynaklı kanamalar gibi gastrointestinal sistem kanamalarının tanı ve tedavisi
– Kalın barsak ve mide poliplerinin tanısı ve tedavisi (polipektomi, endoskopik mukozal rezeksiyon vb)
– Safra yolu taşı ve darlıklarının endoskopik tedavisi (ERCP)
– Ağızdan beslenemeyen hastalarda (felç, demans gibi durumlarda) mideye beslenme tüpü yerleştirilmesi
– Yemek borusu, mide çıkışı veya kalın barsak darlıklarında endoskopik balon dilatasyonu ve/veya stent uygulaması
– Obezite tedavisi için endoskopik mide balon uygulaması

Check-Up BAŞVURU

BAŞVURU FORMUNUZ TARAFIMIZA ULAŞTIĞINDA ÖZEL SİGORTA BİRİMİMİZ TARAFINDAN GERİ DÖNÜŞ SAĞLANILACAKTIR