Önceki zamanlarda “Hariciye” adı altında bütün müdahalelerin ve ameliyatların yapıldığı alan iken, tıbbın gelişmesi sonucunda içinden pek çok cerrahi dal doğurmuş olan Genel Cerrahi, günümüzde belli bölge ve hastalıklarla ilgilenen tıp dalıdır. Bu ayrılmalara rağmen hala çok sayıda hastalığın tedavisi ile ilgilenen, teknolojik gelişime uygun olarak ameliyatlarının niteliği de değişen büyük bir cerrahi alandır. İçerisinde yer alan alt dallar ise;

Özel Genesis Hospital  Genel Cerrahi birimimiz; konusunda uzman deneyimli kadro ve gelişmiş alt yapı sayesinde her biri ayrı uzmanlık gerektiren önemli branşlarda hizmet vermektedir.

Hastanemiz Genel Cerrahi Birimimizde Tedavisi Yapılan Hastalıklar ve Verilen Hizmetler Şu Şekildedir;

– Tiroit Bezi Hastalıkları
– Meme Hastalıkları
– Sindirim Sistemi Hastalıkları
– Anüs-Rektum Hastalıkları
– Karaciğer, Safra Kesesi, Dalak ve Pankreas Hastalıkları
– Fıtıklar 
– Kıl dönmesi (Pilonidal Sinüs)
– Cilt altında Muhtelif Kitle ve Şişlikler, Lenf Düğümleri
– Travma Hastaları

Birimimizde Yapılan Endoskopik İşlemler:

1. Üst Sindirim Sistemi İçin;

a. Özafagogastroduodenoskopi (Yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsağının incelenmesi)

b. Standart endoskopik biopsi, tümör biopsisi, çöliak hastalık biopsisi

c. Mide Polibi eksizyonu (Mide yüzeyindeki et benlerinin çıkarılması)

d. Yabancı cisim çıkarılması (yemek borusundan, mideden ve oniki parmak bağırsağından; yutulan cisimler veya midede oluşan bezoarlar)

e. PEG (Gastrostomi) takılması, değiştirilmesi (mideye beslenme tüpü takılması)

f. Ülser kanamasına skleroterapi

g. pH metre uygulaması (Reflü hastalığının teşhisi için)

2. Alt Sindirim Sistemi İçin;

a. Sigmoidoskopi (Kalın bağırsağın son kısmının gözlenmesi)

b. Kolonoskopi (Kalın bağırsağının tümünün gözlenmesi)

c. Standart kolon biopsisi (Kalın bağırsak iç yüzeyinden örnek alınması)

d. Polipektomi (kalın bağırsaktaki et benlerinin – polip- çıkarılması)

Check-Up BAŞVURU

BAŞVURU FORMUNUZ TARAFIMIZA ULAŞTIĞINDA ÖZEL SİGORTA BİRİMİMİZ TARAFINDAN GERİ DÖNÜŞ SAĞLANILACAKTIR