Genel Tanıtım

Genesis Hastanesi Çocuk Cerrahisi bölümleri; bebeklik, çocukluk ve ilk gençlik döneminde, yani 0-18 yaş arasında rastlanan cerrahi hastalıkların tanı ve tedavisi için hizmet vermektedir.

Çocuk Cerrahisi Bölümü Tanı Tedavi Hizmetleri

Genesis Hastanesi Çocuk Cerrahisi bölümlerinde; çocuk hastalarımız için tanı ve tedavi hizmetleri sunulurken cerrahi müdahale öncesi ve sonrasında çocuk psikolojisinin önemi üzerinde de önemle durulmaktadır.

Sık Rastlanan Çocuk Cerrahisi Hastalıklardan Bazıları Şu Şekildedir

 • Sünnet (Yenidoğan ve Çocukluk Döneminde) ve Çocuk Ürolojisi ile İlgili Hastalıklar (Hipospadias vb.)
 • Laparoskopik, torakoskopik, endoskopik, sistoskopik girişimler
 • Hipospadias Cerrahisi
 • Çocuklarda Laparoskopik Apandisit Tedavisi
 • Laparoskopik Kasık Fıtığı
 • Kasık Fıtığı, Hidrosel, Kordon Kisti
 • İnmemiş Testis
 • Böbreklere reflü (İdrarın geriye kaçısı) (Veziko Üreteral Reflü) (VUR)
  • Voiding grafisi
  • VUR hastalarının Endoskopik veya cerrahi tedavisi
 • Testis ve Torbaların Acil Durumları (Akut Skrotum ve Testis Torsiyonu vb.)
 • Testis dönmesi (Testis torsiyonu)
 • Testis ve Torbalarla İlgili Diğer Acil Durumlar
 • Göbek Fıtığı
 • Epigastrik Herni
 • Göbek Granülomu
 • Labial Yapışıklık
 • Çocuklarda Karın ağrısı, Kabızlık ve Dışkı Kaçırma Hastalığı
 • Anüsten Kan Gelmesi Durumları
 • Bağırsak Düğümlenmesi (İnvaginasyon)
 • Rektal Polip (Juvenil Polip)
 • Anüste Çatlak (Anal Fissür)
 • Bebeklerin tekrarlayan kusma,  Mide Çıkışı Tıkanıklığı (İnfantil Pilor Stenozu)
 • Tümör Cerrahisi
 • Hava ve Sindirim Yolundan Yabancı Cisimlerin Çıkartılması
 • Hirschsprung Hastalığının Tek Evreli Tedavisi
 • Yenidoğanın Doğumsal Hastalıkları (Diyafragma Hernisi, Özofagus Atrezisi, Anal ve İntestinal Atreziler…)
 • Çocuklar ve bebeklere gereken her durumda (küçük-büyük tüm ameliyatlar, sünnet, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans gibi tetkikler sırasında) genel anestezi verilebilmektedir.

Check-Up BAŞVURU

BAŞVURU FORMUNUZ TARAFIMIZA ULAŞTIĞINDA ÖZEL SİGORTA BİRİMİMİZ TARAFINDAN GERİ DÖNÜŞ SAĞLANILACAKTIR