GÖĞÜS HASTALIKLARI

Branşımız akciğer ve solunum sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilidir. Bu hastalıklar için akciğer grafisi, ileri radyolojik görüntüleme teknikleri, laboratuvar testleri, solunum fonksiyon testleri gibi birçok farklı teknik kullanılmaktadır. Hekimimiz sigara bağımlılığı ve sigaraya bağlı hastalıklar konusunda da yardımcı olabilmektedir. Bölümümüzde alerjik akciğer hastalıkları, akciğer kanserleri ve uykuda solunum problemleri konusunda da multidisipliner bir yaklaşım ile hizmet sunulmaktadır.                                                                                                                    

VERİLEN HİZMETLER

Hastalar gerektiğinde ayakta takip ile veya yatarak tedavi edilir. Hastalıkların tanısı için laboratuvar testleri, radyolojik tetikler  (Akciğer Grafisi, Bilgisayarlı Tomografi, Toraks Ultrasongrafi vb.), solunum testleri gibi testler uygulanmaktadır. Ayrıca alerjik akciğer hastalıkları için uygun tanı yöntemlerine başvurulmaktadır.


HASTANEMİZ GÖĞÜS HASTALIKLARI BİRİMİMİZDE TEDAVİSİ YAPILAN HASTALIKLAR VE UYGULAMALAR ŞU ŞEKİLDEDİR

ASTIM
ALERJİK AKCİĞER HASTALIKLARI
BRONŞİT
AKCİĞER KANSERLERİ
PNÖMONİ (ZATÜRRE)
MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARI
KOAH (AMFİZEM-KRONİK BRONŞİT)
SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ
ALERJİ TESTLERİ
TÜBERKÜLOZ
VİRAL PNÖMONİLER
SİGARAYA BAĞLI HASTALIKLAR VE SİGARA BAĞIMLILIĞI
SOLUNUM YETMEZLİĞİ
PLEVRAL SIVI

BRONŞEKTEZİ
PLÖREZİ (AKCİĞER ZARINDA SIVI BİRİKMESİ)
PULMONER EMBOLİ
ASBESTOSİZ    

KRONİK ÖKSÜRÜK
VİRAL PNÖMONİLER

Check-Up BAŞVURU

BAŞVURU FORMUNUZ TARAFIMIZA ULAŞTIĞINDA ÖZEL SİGORTA BİRİMİMİZ TARAFINDAN GERİ DÖNÜŞ SAĞLANILACAKTIR