Lütfen aşağıdaki bölümleri doğru bilgileri vererek doldurunuz. Hastanemiz iş başvurularında kişilerin öncelikle bilgi ve becerilerine önem vermektedir. Vereceğiniz kasıtlı yanlış bilgiler ileride sözleşmenin fesih nedeni olarak değerlendirilecektir.

*KVKK kapsamında çalışan adaylar için hazırlanan Aydınlatma Metnimize www.genesishospital.com.tr web sitemizden ulaşabilirsiniz. 

EĞİTİM BİLGİLERİ

EĞİTİM BİLGİLERİ
(Son Çalıştığınız İş Yerinden Başlayarak Geçmişe Doğru Yazınız)

BİLGİSAYAR KULLANIM BİLGİLERİ

REFERANSLAR

İşbu iş isteme formundaki sorulara verdiğim cevapların tam ve doğru olduğunu ve zaman içerisinde değişecek olan bilgilerimi engeç 10 (on) gün içerisinde yazılı olarak bildireceğimi ve hakikat dışı veya eksik bir beyanımla işe alınmış bulunduğumun anlaşılması halinde herhangi bir ihbar ve tazminata gerek olmaksızın işime son verileceğini ve bundan dolayı herhangi bir takip, talep ve iddiada bulunmayacağımı ve eksik veya hakikat dışında beyanımla işe alınmamdan dolayı şirketin uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceğimi kabul ve beyan ederim
*Referans verdiğiniz kişilerle ilgili verilerin işlenebilmesi için referans gösterilen kişilerden KVKK ya uygun açık rıza alınması başvuranın sorumluluğundadır.

Check-Up BAŞVURU

BAŞVURU FORMUNUZ TARAFIMIZA ULAŞTIĞINDA ÖZEL SİGORTA BİRİMİMİZ TARAFINDAN GERİ DÖNÜŞ SAĞLANILACAKTIR